Strona główna

NUMER EPU: 2558

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy o nr 16 1090 2398 0000 0001 4174 8692 prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.

W tytule przelewu proszę wskazać sygnaturę sprawy tj. KM, KMS, KMP, KMN oraz nr PESEL, imię i nazwisko, a także „spłata zadłużenia, zaliczka, spłata kosztów postępowania”.  

KOMUNIKAT:

ZASTĘPCA/LIKWIDATOR  zawiadamia, że  MINISTER  SPRAWIEDLIWOŚCI w dniu 3 marca 2023 r.  stosownie do art. 57 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych zlecił przeprowadzenie likwidacji kancelarii po odwołanym komorniku przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Pauliny Podgórskiej-Pawełki. 

ZASTĘPCA/LIKWIDATOR Odwołanego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Pauliny Podgórskiej-Pawełki Kancelaria Komornicza nr XV, ul. Lelewela 15/29, 53-505 Wrocław, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Damian Słota zawiadamia, że od dnia 15 czerwca 2022 r., zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w dalszym ciągu prowadzi niezakończone postępowania egzekucyjne i nieegzekucyjne. ZASTĘPCA/LIKWIDATOR odwołanego Komornika Sądowego nie przyjmuje nowych wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i nieegzekucyjnego.  

Jednocześnie zawiadamia się, że uległ zmianie adres mailowy i numer telefonu:

  1. e-mail: zastepca@komornikdamianslota.pl
  2. telefon: 737-681-599

Pozostałe dane adresowe oraz numer rachunku bankowego nie uległy zmianie:

Wpłat należy dokonywać na nr konta: PKO BP S.A. O/ WROCŁAW : 13 10205226 0000 6502 0371 0431

Kontakt

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU DAMIAN SŁOTA

KANCELARIA KOMORNICZA NR XX

UL. POŚWIĘCKA 1A/4

51-128 WROCŁAW

TELEFON: (71) 307 01 04

MAIL: wroclaw.slota@komornik.pl

Adres ePUAP: /KS_Damian_Slota/domyslna

Kancelaria komornika sądowego czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 15:30.

Komornik Sądowy przyjmuje osobiście strony postępowania oraz innych uczestników w każdy wtorek od godziny 10:00 do 14:30. Wpłaty przyjmowane są codziennie w godzinach urzędowania kancelarii.

Jak dojechać:  Jak dojechać

Jak dojechać komunikacją publiczną: Autobus albo tramwaj

Niniejsza strona nie stanowi oferty (reklamy) w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie prawa zastrzeżone.